17 mars, 2023

Vad som gör en kundsupport

Så, då ska vi ge oss på det ämne som jag egentligen ämnade (!) att skriva om sist men aldrig hann med. Jag talar om det faktum att jag, tidigt i inlägget, talade om att jag skulle prata om bästa egenskaperna hos en kundsupport. Ni som missade förra inlägget kan få en liten återblick för att förstå kontexten:  Jag arbetade alltså med kundsupport under många år. Så många år att jag faktiskt inte riktigt kommer ihåg just hur många. Detta var alltså innan jag startade bloggen vilken förstås handlat oerhört lite om kundsupport. Om ni undrar huruvida jag tyckte om mina år på supporten så är svaret: Ja, det var mycket bra. Men jag kände mig också klar med branschen och yrket när jag slutade. Nu till det väsentliga. Jag fick frågan om vad som utgör en bra kundsupport. Det finns ett antal saker att peka på här. Dels kan man tala om enskilda medarbetare och om kundsupporten i sin helhet. Alla aspekter spelar in och alla aspekter påverkar varandra. För enkelhets skull kommer jag att gå in på vad som utgör en bra medarbetare i en kundsupport. Det finns olika egenskaper och förmågor att ha som kommer att gynna en. Beroende på vilken typ av kundsupport man arbetar för kan dessa vara olika viktiga. Det hoppas jag låter helt rimligt. Jag kommer nu att räkna upp de egenskaper som jag ser som mest centrala. Känsla för service All kundsupport bygger i någon mening och i grund och botten på service mind. Det är kärnan av allting. Det finns en massa andra saker som påverkar en kundsupports jobb men servicekänslan är alltid närvarandra. Det finns olika sätt på vilka man, som företagare, kan jobba med sin personals känsla för service. När jag arbetade i kundsupport hade vi en utbildningshalvdag varje halvår. Det var väldigt lärorikt. Det är också viktigt att personalen själva lär av varandra. Kunskap om produkt/tjänst och företag Det ska vara glasklart, svaret på alla tänkbara frågor som kan komma upp i kundsupporten. Det gäller såväl erbjudanden, fakturor, frågor om företaget och en väldig massa annat. Om man som medarbetare kan tala med alla olika typer av kunder om alla tänkbara typer av kunder så har man kommit långt. Känsla för kunders olikheter Sist, inte minst men ganska kort: Det är oerhört viktigt för en kundsupport att personalen har känsla för olika typer av människor. De kommunikativa behoven skiljer sig ofta kraftigt åt mellan kunder och detta gör man rätt i att förstå.

Läs mer »