tryckeri

Digitaltryck och Offsettryck: skillnader och likheter

Digitaltryck och offsettryck är olika metoder som båda används för att skriva ut saker i tryckerier. Medan offsettryck huvudsakligen används för större antal kopior (t.ex. broschyrer, årsrapporter eller utbildningsdokument), används digitaltryck vid produktion av mindre mängder eller enskilda tryckkopior. Nedan sammanfattar vi ytterligare skillnader och likheter mellan de två tryckprocesserna. Digitaltryck Digitaltryck är en utskriftsprocess som används i kopieringsbutiker för olika applikationer . Utskriftsbilden överförs från en dator till en tryckpress utan att använda en statisk utskriftsform. I avancerade laserskrivare , som är utformade för stora antal kopior, används mest digitaltryck i Malmös tryckerier. Bläckstråleskrivare används ibland också för tryck i storformat (t.ex. affischer och planscher). Med den digitala tryckprocessen, som också kallas DDP är personliga utskrifter (t.ex. kreditkortsutdrag eller kontoutdrag) möjliga. Eftersom ingen fast utskriftsmall krävs, kan varje ark skrivas ut på olika sätt. Dokument på flera sidor kan skrivas ut omedelbart i rätt ordning utan att behöva ändra utskriftsformuläret. Tryckerier har vanligtvis professionella trycksystem som är utrustade med bindnings- och skärutrustning. Detta möjliggör produktion av kompletta tryckprodukter på mycket kort tid. Examensarbeten och doktorsavhandlingar som finns tillgängliga i digital form kan skrivas ut och bindas på plats. När det gäller utskriftskostnader är digitaltryck mycket billigare än offsettryck för mindre körningar. Tillverkningskostnaderna har blivit så låga att böcker av nykomlingar i kommersiell kvalitet som producerats med digitaltryck direkt dyker upp på marknaden. Digitalt tryckt korta körningar har fördelen att du kan utföra en marknadsundersökning av den planerade tryckningen utan att behöva investera mycket pengar. Inom området digital fotografering minskar också utskriftskostnaderna från år till år. Trycksaker som väggkalendrar och fotoböcker, som fram till för några år sedan uteslutande producerades med offsettryckprocessen, kan nu enkelt produceras i tryckeriet. Offsettryck Till skillnad från digitaltryck är offsettryck en så kallad indirekt tryckprocess där tryckbäraren och tryckplattan inte kommer i kontakt med varandra. Färgen överförs till underlaget via en cylinder. Tryckplattan är permanent fuktad och försedd med tryckfärg. Ofta skrivs flera sidor ut på ett större område och skärs sedan ut. Förutom papper och kartong kan även glas, keramik, metallplåtar och olika plaster skrivas ut med offsettryck. Liksom med digitaltryck används CMYK också för offsettryck. Det är alltid viktigt att se till att utskriftsdata skapas i rätt färgläge, eftersom förändringar kan inträffa vid omvandling från RGB till CMYK. Riktiga halvtoner kan inte skrivas ut i offsettryck – bilder, nyanser eller färgnyanser måste istället appliceras på underlaget med simulerade halvtoner. Detta görs genom att rastrera till icke-periodiska eller periodiska raster. Eftersom tryckmaterialet används kraftigt under tryckprocessen är materialkvaliteten av avgörande betydelse. Följande kvalitetskriterier är viktiga för papper och kartong: • släthet • glidmotstånd • upptagningsförmåga • Pappersdammfattigdom • Plockmotstånd • Enhet i strykning Dessutom bör papperet vara okänsligt för våg- och bubbelbildning, pappersbanas avrivning och överdriven sträckning på grund av påverkan av fukt och dragkrafter. Vid utskrift på folier (t.ex. tillverkad av PE eller PVC) måste folieegenskaperna vara perfekt samordnade. Presstillverkarna erbjuder specialutrustning för att kompensera för de statiska avgifterna som orsakas av friktionskontakt med offsetarken. Om du fortfarande är osäker så kan ett

Läs mer »