vvs

Centralt ventilationssystem eller decentraliserat ventilationssystem

Funktioner med central ventilation Till skillnad från att ventilera huset genom öppna fönster så finns kommer du inte störas av något oljud ifrån utanför huset med det centrala ventilationssystemet. Här säkerställer extra ljuddämpare att både yttre ljud och överföring av buller från rum till rum absorberas. Värmeåtervinning möjliggörs i det centrala ventilationssystemet av den integrerade värmeväxlaren. De höga driftskostnaderna reducerar emellertid det centrala ventilationssystemets energieffektivitet. Ett intelligent sensorsystem som möjliggör efterfrågebaserad ventilation i huset finns i centrala system. Ett förvärmningsregister säkerställer att systemet inte fryser ner i frost och att temperaturen i huset förblir konstant – även när utetemperaturen är låg. Frostskyddet från förvärmaren ökar ventilationssystemets driftskostnader avsevärt. Om detta systemet känns som det rätta för dig så kan du kontakta Stockholms VVS företag enkelt för att få mer information om hur det skulle se ut för just dig och ditt hushåll. Funktioner i ett decentraliserat ventilationssystem De största fördelarna med decentraliserade ventilationssystem är energieffektivitet: Å ena sidan kan användningen av det keramiska värmeföretaget uppnå en värmeåtervinning på 85 – 95 procent, å andra sidan har fläktarna en mycket låg energiförbrukning (cirka 40 kronor per ventilationsenhet). Även här är sensorer tillgängliga för efterfrågebaserad, individuell ventilation av enskilda rum eller vardagsrum. En direkt ljudpassage kan också existera med decentraliserade fläktar, men ytterligare ljudisoleringsåtgärder kan hjälpa. Under tiden är trenden mot nya ljudisoleringsanordningar som fungerar som ljuddämpare tack vare specialbeläggningar gjorda av högpresterande isoleringsmaterial. Frostskydd tillhandahålls i decentraliserade ventilationsaggregat genom att vända fläkten. Kall tilluft och varm frånluft växlar varandra, vilket förhindrar isbildning av ventilationssystemet från början. Om du vill installera ett sådant system i ditt hus så kontakta Göteborgs VVS firma. Praktisk kontroll av det centrala ventilationssystemet Med de centrala ventilationssystemen är ett pollen-, damm- och luktfritt boendeklimat inget problem tack vare användningen av ett brett sortiment av filtersystem. Ett F7-dammfilter är ofta redan tillgängligt från fabriken och är nödvändigt för att skydda enheten. Nackdelar uppstår vid underhåll och rengöring av ventilationssystemet på grund av det utbredda rör- och kanalsystemet: Av hygieniska skäl rekommenderas ett rengöringsintervall på två år. Ett underhållskontrakt med ett specialistföretag är fördelaktigt, även om detta innebär extra kostnader. Du måste också sänka driftskostnaderna. Beroende på storlek och tillverkare är kraftförbrukningen för ett centralt ventilationssystem upp till åtta gånger högre än t.ex. B. i det decentraliserade ventilationssystemet. Ventilationen kan styras individuellt, Praktisk kontroll av det decentraliserade ventilationssystemet Även i det decentraliserade ventilationssystemet ökar luftkvaliteten på grund av användning av olika filter, men högre filterklasser kan minska luftvolymflödet i liten utsträckning. Med hjälp av ett intelligent styrsystem kan du definiera olika ventilationszoner i huset och ventilera varje område individuellt. Med ett decentraliserat ventilationssystem i huset kan underhåll och rengöring utföras av användaren själv och tar vanligtvis bara några minuter per enhet. Komponenterna kan rengöras med en fuktig trasa under rengöring, filtren kan bytas oberoende av varandra. En annan positiv aspekt är de låga driftskostnaderna, som är cirka fyra euro per enhet per år.

Läs mer »